Fair Play Academie

Mens in beweging vzw

Resultaten

 • High 5 coach

Facilitatie gemeente Beerse sinds 2014-2015

 • High5 Korfbal

Begeleiding van 15 deelnemende clubs, 2 sportdiensten en 1 school in 2014 - 2015

Begeleiding van Kempense Korfbalacademie sinds 2015-2016

 • High5@school

Sinds 2012

600 opgeleide leerkrachten lichamelijke opvoeding verspreid over gans Vlaanderen

6 high5 spelenbundels

High5 banner + High 5 Scorebord

Sportdag begeleid scholengemeenschap OZCS Zuid-Kempen (Herentals, Lille en Wechelderzande)

 • High5 Voetbal

sinds 2014-2015 bij de Kempense Voetbalacademie

 • High5 Ouders

Presentatie info-avonden voor Voetbal Vlaanderen in 2015-2016

 

Acties

 

 • High5 Coach

High5 Coaches zijn personen die zich inzetten om positief gedrag in de jeugdsport te stimuleren.

 

 • High5 Korfbal

High5 Korfbal is tot stand gekomen dankzij verkregen Vlaamse subsidies in het kader van 'Innovatief project voor laagdrempelig sporten' 2014-2015’

High5 Korfbal is verankerd binnen de Koninklijke Belgische Korfbalbond vanaf 2016 onder de vorm van High5 Korfbal@School

 

 • High5@ School

High 5 Spelen zijn gezellig, actief, uitdagend en worden ideaal begeleid door opgeleide High5 Coach en starten en eindigen steevast met een high five. High5 Spelen verenigen deelnemers door sport en spel. (Ludis Iungit).

High5@ School is ontwikkeld in nauwe samenwerking met de Stichting Vlaamse Schoolsport

 

 • High5 Voetbal

High5 voetbal wil iedereen vanaf 8 jaar een aangename voetbalwedstrijd laten spelen waarbij actie, participatie en fair play centraal staan. High5 voetbal start met een penaltycup waarbij beide teams het aantal doelpunten samen tellen. Vervolgens wordt tegen elkaar gespeeld om zoveel mogelijk doelpunten voor het eigen team te scoren. High 5 voetbal is een bijzonder boeiende en actieve spelvorm die kan gespeeld worden in de voetbalclub, de school, ....

De High5 voetbal toolbox bevat een educatieve banner en high5 scorebord.

 

 • High5 Ouders

High5 ouders dragen bij tot een positieve, enthousiaste en gemotiveerde sfeer bij dribbelvoetbal 2-2. De High5 ouders geven letterlijk en figuurlijk talrijke High5 's voor, tijdens en na de wedstrijdjes. High5 ouders vormen samen met de trainer/coach voor een sterke tandem.

High5 Ouders is ontwikkeld in nauwe samenwerking met Voetbal Federatie Vlaanderen.

 

 • High 5 Spelen – Fair Play Schoolsportdag

High 5 Spelen is een halve schoolsportdag voor kinderen van de eigen school/samen met andere scholen onder begeleiding van de klasleerkrachten/extra begeleiders en gemaakt door de leerkracht bewegingsopvoeding.

High 5 Spelen gaan door op een sportlocatie tijdens het schooljaar met de bedoeling om actief te sporten en te spelen met het accent op fair play.

Er wordt gestart met een officiële opening en geëindigd met een officieel slot zoals bij de Olympische Spelen.

High 5 Spelen zijn leuke sportspelen waarbij samen en tegen elkaar wordt gespeeld met behulp van het high5 scorebord.

Samen een onvergetelijke dag beleven in een positieve schoolsfeer is telkens weer het resultaat.

High 5 Spelen – Fair Play Schoolsportdag is ontwikkeld voor Stichting Vlaamse Schoolsport

 

 

 

Copyright © All Rights Reserved