Meer weten over Hig5 Spelen

Mens in beweging vzw

Weet meer over High 5 Spelen als schoolsportdag met accent op fair play

 

  • Wat zijn High 5 Spelen als schoolsportdag ?

High 5 spelen als schoolsportdag is een halve schoolsportdag.

Voor kinderen van de eigen school/samen met andere scholen onder begeleiding van de klasleerkrachten/extra begeleiders en gemaakt door de leerkracht bewegingsopvoeding.

High 5 Spelen gaan door op een sportlocatie tijdens het schooljaar.

Om actief te sporten en te spelen met het accent op fair play.

Met een officiële opening en slot en met leuke sportspelen samen en tegen elkaar.

De punten (samen en tegen) worden genoteerd op het high5 scorebord.

Het gevolg is 'samen een onvergetelijke dag beleven in een positieve schoolsfeer'.

 

  • Welke is de samenstelling van 1 High 5 Spel ?

1 High 5 Spel bestaat uit 4 soorten spelen :

  • arenaspel samen
  • arenaspel tegen
  • plateauspel samen
  • plateauspel tegen

Kenmerken van de diverse spelen

  • Een arenaspel wordt gespeeld met de ganse groep.
  • Een plateauspel wordt gespeeld in kleine groepjes.
  • In een ‘tegenspel’ spelen de groepen voor punten tegen elkaar. Meestal is er een winnaar, soms is er een gelijkspel.
  • In een ‘samenspel’ spelen de groepen voor punten met elkaar. Samen zijn alle spelers winnaar.

 

 

 

 

 

 

Copyright © All Rights Reserved